Μια Καινοτόμος Λύση

Μια Καινοτόμος Λύση

για την διαχείριση κρίσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου

 • Appstore
Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου

Το Ofire+ φιλοδοξεί να συμβάλλει στη καλύτερη διαχείριση του κινδύνου μέσω της υποστήριξης στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων πριν ή κατά τη διάρκεια κινδύνων που προκαλούνται από πυρκαγιές υπαίθρου.

Το Ofire+ είναι σχεδιασμένο ώστε να εργαλειοποιεί τόσο εξειδικευμένες επιστημονικές μεθόδους όσο και λύσεις νέας τεχνολογίας καθώς και συνδυασμό επιστημονικών, επιχειρησιακών και διαχειριστικών δεδομένων.

Στόχος του προτεινόμενου έργου Ofire+ είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλλά προσιτής εμπορικής λύσης για την διαχείριση κρίσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου, την έγκαιρη απόκριση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών τουρισμού και πολιτισμού. Αποτελεί ένα άνθρωπο-κεντρικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης το οποίοαπευθύνεται στους διαχειριστές ασφαλείαςκρίσιμωνυποδομών και εγκαταστάσεων. Τους υποστηρίζει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου απόκρισης εν όψει απειλής από πυρκαγιά υπαίθρου, για την αύξηση των επιπέδων άμεσης και έμμεσης προστασίας καθώς και για την μείωση των συνολικών δαπανών ασφάλειας και προστασίας από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στοχευμένης και προσωποποιημένης ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών των σχετικών εγκαταστάσεων με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση τους και την παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών όπου και όταν απαιτείται.

100Χρήστες
10Μηνύματα
4Ενημερώσεις

Εφαρμογή Διαχειριστή

Η εφαρμογή διαχειριστή απευθύνεται σε τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ή/και των Περιφερειών της Χώρας.  Λόγω θεσμικών αρμοδιοτήτων και ρόλων (Δήμοι, Περιφέρεια, Π.Σ., εθελοντές κ.ο.κ.), η παραμετροποίηση του συστήματος εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Επίσης, η εφαρμογή διαχειριστή απευθύνεται σε μάνατζερ ή/και υπεύθυνο ασφαλείας τουριστικών (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις) ή/και πολιτιστικών (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι) ή/και φυσιολατρικών (περιοχές NATURA) ή/και βιομηχανικών υποδομών (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις πρωτογενούς τομέα με καλλιέργειες υψηλής αξίας) αλλά και σε υπεύθυνους εν γένει  χώρων και περιοχών που συγκεντρώνουν πλήθος ατόμων όπως κάτοικοι, επισκέπτες ή εργαζομένους και βρίσκονται κοντά ή εντός δασικών εκτάσεων (π.χ. ιδιωτικά σχολεία).

Ofire+ Εφαρμογή

Εφαρμογή για Στελέχη και εθελοντές.

iPhone Side 1

Πληροφορίες

Η εφαρμογή χρήστη απευθύνεται σε προσωπικό Δήμων ή/και Περιφερειών , όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω, οι οποίες υποστηρίζουν το σύστημα Ofire+ (δηλαδή διαθέτουν εφαρμογή διαχειριστή).

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα (χωρίς διαχειριστή). Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης δεν έχει την πληροφόρηση από τον διαχειριστή αλλά δύναται να ενεργοποιήσει υπηρεσία ενημέρωσης (μετεωρολογικές συνθήκες, δείκτης FWI και κοντινά σημεία έναρξης πυρκαγιάς) για συγκεκριμένα σημεία της Επικράτειας που επιλέγει. Γίνεται δηλαδή ένα «μικρό-διαχειριστής» της προσωπικής του ιδιοκτησίας.

Στη παρούσα φάση η εφαρμογή παρέχει πλήρη λειτουργικότητα αποκλειστικά εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης. Οι εθελοντές μπορούν να αποκτήσουν διαπιστευτήρια για σύνδεση στην εφαρμογή συμπληρώνοντας τη φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/xquY71J633K6j4et7. Τα στελέχη μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για περαιτέρω πληροφορίες.

Λήψη εφαρμογής για Στελέχη και εθελοντές του Δήμου Θέρμης.

Λήψη εφαρμογής

Ofire+ Public Εφαρμογή

Εφαρμογή για Δημότες, κατοίκους & επισκέπτες του Δήμου.

iPhone Side 1

Πληροφορίες

Η εφαρμογή χρήστη απευθύνεται σε δημότες, επισκέπτες των Δήμων καθώς και στους επισκέπτες τουριστικών, πολιτιστικών ή άλλων υποδομών, όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω, οι οποίες υποστηρίζουν το σύστημα Ofire+ (δηλαδή διαθέτουν εφαρμογή διαχειριστή).

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα (χωρίς διαχειριστή). Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης δεν έχει την πληροφόρηση από τον διαχειριστή αλλά δύναται να ενεργοποιήσει υπηρεσία ενημέρωσης (μετεωρολογικές συνθήκες, δείκτης FWI και κοντινά σημεία έναρξης πυρκαγιάς) για συγκεκριμένα σημεία της Επικράτειας που επιλέγει. Γίνεται δηλαδή ένα «μικρό-διαχειριστής» της προσωπικής του ιδιοκτησίας.

Στη παρούσα φάση η εφαρμογή παρέχει πλήρη λειτουργικότητα αποκλειστικά εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης.

Λήψη εφαρμογής για  Δημότες, κατοίκους & επισκέπτες του Δήμου.

Λήψη εφαρμογής

Εικόνες λειτουργίας εφαρμογής Ofire+ Public

Δείτε τις βασικές και χρήσιμες λειτουργίες της εφαρμογής Ofire+

iPhone Frame

Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε την εφαρμογή για το Δήμο ή την Υπηρεσία σας;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να βρούμε μαζί την ιδανική λύση της εφαρμογής Ofire+

Επικοινωνία

Εταίροι Του Έργου

omikron-log-square
Close

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close